هم چون هوایی که تنفس میکنیم،

عشق خدا هم در اطراف ما در حال گردش است...

با لمس هر آنچه روی زمین است،

خدا را احساس میکنم....

پیش از هر چیز بر دانش خدا اعتماد کن،

تا عظیم ترین ثروت جهان یعنی: "خوشبختی"

 را به دست آوری...

پروردگار سوگند به حمایت از ما خورده،

پس در هر درد و رنج "پـنـاهـگـاهِ" ماست

"هلن استاینر رایس"

منبع اصلی مطلب : ایا خدا هدف زندگی نیست؟
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : خدا پناهگاه ماست