بسپار، ,لحظه ,اوست ,بسپار، وقتیخود را به خدا بسپار، وقتی که دلت تنگ است

وقتی که صداقت ها،آلوده به صد رنگ است

خود را به خدا بسپار، چون اوست که بیرنگ است

چون وادی عشق او، دور از همه نیرنگ است

خود را به خدابسپار،آن لحظه که تنهایی

آن لحظه که دل دارد از تو طلب یاری

خود را به خدا بسپار،همراه سراسر اوست

دیگر تو چه می خواهی بهر طلبت از دوست؟!؟

خود را به خدا بسپار،آن لحظه که گریانی

آن لحظه که از غم ها، بیتابی و حیرانی

خود را به خدا بسپار، چون اوست نوازشگر

چون ناز تو می خواهد،او را ز درون بنگر

خود را به خدا بسپار، وقتی که تنت سرد است

وقتی که دل از دنیا، آمیخته با درد است

خود را به خدابسپار...

منبع اصلی مطلب : ایا خدا هدف زندگی نیست؟
برچسب ها : بسپار، ,لحظه ,اوست ,بسپار، وقتی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : خود را به خدا بسپار